WORKSHOPS

För företag som vill växa

Den här workshopserien är ett bra stöd i affärsutveckling och innovation. Metodiken är inspirerad från etablerade templates som t ex Business model canvas, men flera workshopformat är designade utifrån hur en startup jobbar med att verifiera och skala sina affärer.

Använd workshopserien för det kommersiella teamet, ledningsgrupp, styrelse, ägare och bransch.

Som medlem får du hjälp med förberedelse inför om du vill hålla workshopen själv.

Workshops

#1. Why

Varför gör vi det vi gör? Vad är vårt "reason to exist"?

Läs mer

#2. Hypotes

Vilka behov och problem ser vi och hur tror vi att vi kan lösa dem?

Läs mer

#3. Verifiera

Hur kan vi testa vår hypotes snabbt och med minimal risk?

Läs mer

#4. Värde för kunden

Varför ska kunden köpa just vår produkt/service?

Läs mer

#5. Leads & konvertering

Hur jobbar vi för att generera fler leads?

Läs mer

#6. Lojalitet

Hur skapar vi lojala kunder som blir våra ambassadörer?

Läs mer

#7. Affärsmodellering

Har vi rätt affärsmodell och kan vi utveckla fler?

Läs mer

#8. Strategiska partnerskap

Hur kan vi växa genom att samverka med andra?

Läs mer

#9. Tillväxtstrategi

Produktutveckling, nya marknader eller förvärv?

Läs mer

Pris för workshops

Fysiskt, digitalt eller hybrid. Ev. hyra av konferensrum, resa och logi ingår inte. Priserna är exkl. moms. Medlemmar kan också få hjälp med att hålla valfri workshop själva.
För icke medlemmar

19 900 SEK

 • Förberedande möte

 • Facilitering

 • Dokumentation

 • Uppföljningsmöte

Boka
Endast för medlemmar i nätverket

14 900 SEK

 • 5 000 SEK i medlemsrabatt

 • Förberedande möte

 • Facilitering

 • Dokumentation

 • Uppföljningsmöte

Boka
Endast för medlemmar i nätverket

0 SEK

 • Håll workshopen själva

 • 30 min utbildning

 • Uppföljningsmöte

Boka
BOKa workshop

Förfrågan

Välj vilken eller vilka workshops du är intresserad av och önskat datum.
Namn E-post Företag
Välj workshop
#1. Why
#2. Hypotes
#3. Verifiera
#4. Värde för kunden
#5. Leads & konvertering
#6. Lojalitet
#7. Affärsmodellering
#8. Partnerskap
#9. Tillväxtstrategi
Skräddarsydd workshop
Datum för workshop
Var vill du ha workshopen?
Hos oss*
Skriv stad*
Vi vill ha förslag på lokal
Digitalt
*Stad
Jag vill hålla workshopen själv
Ja
Meddelande Skicka

Läs mer om intraprenörskap

Klicka här