Hur skapas en intraprenör? Sammanfattning från stor LinkedInkonferens

2024-06-21

Intraprenor.se #intraprenör #linkedin

I maj hölls en stor internationell LinkedInkonferens om intraprenörskap med rubriken “What Makes a Start Intrapreneur - The Secret Sauce”. Här kommer en sammanfattning från en av de intressanta paneldiskussionerna där bl. a. Samsung, Wipro och Celoxis deltog.

Vad gör någon till en riktigt bra intraprenör?

Panelen lyfte fram vikten av strategiskt tänkande och nätverkande, och vikten av att intraprenörer måste bygga relationer och samla stöd från olika avdelningar.

Intraprenörer är bra på att upptäcka möjligheter

En bra intraprenör har förmågan att upptäcka möjligheter, motståndskraft, anpassningsförmåga och en vilja att kontinuerligt lära sig. Att vara en riktigt bra intraprenör kräver att man navigerar effektivt i företagsstrukturer och att man också vet hur man skalar för att kunna realisera om initiativet blir lyckosamt.

tänja på gränser

Framgångsrika intraprenörer låter sig inte avskräckas av hinder och är proaktiva och redo att göra vad som krävs för att tänja på gränser. De vet vad deras slutmål är och är angelägna om att påverka. 

rätt tankesätt

Intraprenörer har ofta ett tänkesätt att "förbättra status quo". Intraprenörer är engagerade i att identifiera och ta itu med problem och  hinder. De fokuserar på det värdeskapande och tar initiativ och frågar hur de kan bidra snarare än vad de kan vinna.

Hur viktig är expertkunskap när det gäller att bli intraprenör?

Panelen menade att expertkunskaper är bra, men det räcker inte för att bli en riktigt bra intraprenör. Det behövs andra faktorer också.

Passion leder till expertis

Allt börjar med passion. Det är passion som driver lärande och djup domänkunskap som gör att intraprenörer kan identifiera möjligheter och utmaningar mer exakt, vilket gör deras förslag mer trovärdiga.

Samarbete

Intraprenörer förstår värdet av att inkludera fler för att komma åt olika kunskaper och skickliga intraprenörer använder olika sätt att samarbeta för att dra nytta av den samlade kunskapen hos tvärfunktionella team.

Problemlösning tankesätt

Att ha ett problemlösande tänkesätt motiverar en intraprenörs att utveckla innovativa lösningar som inte alltid skapar nya affärer utan effektiviserar befintliga. Dessa lösningar är effektiva och bidrar på ett meningsfullt sätt till deras organisations mål.

Vad är skillnaden mellan innovation och intraprenörskap?

Innovation fokuserar på att generera nya idéer och att hitta lösningar på problem. Lösningen är i fokus för en innovatör men en intraprenör spelar en mer holistisk roll genom att ta lösningen och genomföra den. Intrapnörskap innebär en högre grad av ägarskap och ansvar, eftersom de behöver navigera i interna processer för att implementera sina idéer. Det handlar om att genomföra och förverkliga.

Viktiga takeaways

Diskussionen erbjöd värdefulla insikter om de utmaningar som intraprenörer står inför och hur man navigerar i dem. Här är några viktiga takeaways.

Bygga relationer och förtroende

Intraprenörer behöver ofta navigera i komplexa organisationsstrukturer och få stöd från olika intressenter. Det är viktigt att bygga relationer och förtroende över avdelningarna. Detta innebär att aktivt lyssna på problem, ta itu med dem på ett öppet sätt och visa värdet av ens idéer.

Planera att skala

Expansion och skalning är avgörande för intraprenöriell framgång. Medan innovativa idéer är utgångspunkten, realiseras deras verkliga värde när de kan utökas och implementeras lönsamt i hela organisationen. Effektiv skalning säkerställer att fördelarna med innovationen maximeras, vilket leder till större genomslag och hållbar tillväxt inom företaget

Anpassningsförmåga och uthållighet

Den intraprenöriella resan är sällan smidig. Diskussionen lyfte fram vikten av anpassningsförmåga och uthållighet. Att kunna anpassa sig, lära av misslyckanden och fortsätta driva framåt är avgörande för att nå framgång.

Förslag på workshops: Hypotes, Verifiera, Affärsmodellering

Källa: Nasscom 

Läs fler artiklar om intraprenörskap

Gå med i nätverket intraprenör!

För alla oss som jobbar med affärsutveckling, innovation och tillväxt. Läs mer om nätverket och ansök. Välkommen!